You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Zapraszamy...

Opinie o nas:

Kodowanie strony

Stworzenie odpowiedniego projektu, w zależności od wybranej opcji, konsultacja telefoniczna lub mailowa w sekcji kontakt, ma trwać maksymalnie 7 dni w ekstremalnie dużych projektach, przy mniejszych stronach, czas oczekiwania na pierwsze rezultaty jest o wiele krótszy. Na skład kodu i treści strony dla wyszukiwarki oczywiście brana pod uwagę jest treść pod kontem SEO, czyli nagłówki i metadane.

Konsultacja, wgląd w początek projektu

Podczas tej kwestii po wykonanym projekcie Twoja nowa lub odświeżona strona www zostaje poddana procesowi weryfikacji, mianowicie ewentualnym poprawką, które sam ustala klient.

Wdrożenie projektu

Każdy projekt dzieli się na końcowe etapy:

Odpowiednia pod SEO domena;
Najlepszej jakości hosting;
Osadzenie plików strony na powyższych parametrach.
Wszystkie dane i parametry dla klienta są do wglądu dostępne.